20 มกราคม 2562 “พญาเสือ”ยึดรีสอร์ท-โฮมสเตย์เชียงดาว

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_297762/

คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า (หน่วยฯ พญาเสือ)/ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว / เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาว /  เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.4 (เชียงดาว) กรมป่าไม้ ประมาณ 100 นาย ร่วมกันเข้าตรวจสอบบ้านพักนักท่องเที่ยว บริเวณบ้านนาเลาใหม่ หมู่ 10 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ตามบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านนาเลาใหม่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พ.ย.59 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดเงื่อนไขการแจ้งครอบครองที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรี การปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น) และการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่า ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ให้คงเหลือบ้านพักนักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง พื้นที่กางเต็นท์ 4 หลัง ระเบียงชมวิว 1 ระเบียง ในขณะนั้นมีผู้ประกอบการบ้านพักนักท่องเที่ยวร่วมทำบันทึกฯ จำนวน 19 ราย ประกอบด้วย บ้านพักนักท่องเที่ยว 32 หลัง พื้นที่กางเต็นท์ 48 หลัง ระเบียงชมวิว 12 แห่ง ซึ่งจากผลการลาดตระเวนตรวจปราบปรามในพื้นที่บ้านนาเลาใหม่ ของเขตฯเชียงดาว พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มีการทำไม้ การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่เพิ่มเติม และจากการตรวจสอบบ้านพักนักท่องเที่ยวเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่ามีการเพิ่มจำนวนบ้านพักนักท่องเที่ยว เป็นกระทำผิดเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฯ จึงได้มีการสนธิกำลังในครั้งนี้ขึ้น ปัจจุบันผู้ประกอบการที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 19 ราย ประกอบด้วย ดำเนินกิจการบ้านพักนักท่องเที่ยว จำนวน 17 ราย ยกเลิกกิจการ/รื้อถอน จำนวน 2 ราย จากการตรวจสอบในจำนวน 17 ราย พบว่า มีสิ่งปลูกสร้างคงเดิมตามบันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 9 ราย มีการต่อเติมและสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่ม จำนวน 8 ราย อยู่ระหว่างรวบข้อมูลเอกสารพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป